Ostomy Association of Moldova

Ostomy Association of Moldova
Status:
Associate Member
Phone Number:
(+373) 79454808
Address:
Lev Tolstoi 20
Chisinau
Republic of Moldova
Country:
Moldova
Leader:
c/o Valentina Sandu
President
Grenoble
199 Chisinau

Send Message to listing owner